ငါး
Twin Brothers Basa Filled 400g
Twin Brother ငါးအသားလွှာ 400g
4300 ks
Pacu 0.3viss
ငါးမုတ် ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
3700 ks