အဖူး၊ အတက်များ
ပဲပင်ပေါက် ၁၅ကျပ်သား
400 ks
ဂျူးဖူး 1စည်း
500 ks

ပစ္စည်းကုန်

သရက်ချဉ် 1ထုပ်
300 ks
Songheng ကြံ့မဆိုင် 1ထုပ်
1200 ks

ပစ္စည်းကုန်

ငှက်ပျောဖူး 1pcs
400 ks
ကညွတ် ၂၅ကျပ်သား
1500 ks
အညာမျှစ် ၃၀၀ဂရမ်
350 ks