အရွက်မျိုးစုံ
တရုတ်ကန်စွန်း 1စည်း
300 ks
ချဉ်ပေါင်ရွက် 1စည်း
150 ks
ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း 1စည်း
500 ks
ရှောက်ရွက် 1စည်း
200 ks
ဂွေးတောက်ရွက် 1စည်း
200 ks
ပူစီနံ 1စည်း
250 ks
မြင်းခွါရွက် 1စည်း
200 ks
ဆူးပုတ်ရွက် 1စည်း
250 ks
ကင်းပွန်းချဉ်ရွက် 1စည်း
150 ks
ဟင်းနုနွယ် ၂စည်း
300 ks
ကိုက်လန် 1စည်း
400 ks
ဂေါ်ရခါးညွှန့် 1စည်း
350 ks
ဘူးညွှန့် ၁စည်း
300 ks
ကန်စွန်းရိုးနီ 1စည်း
250 ks
ပင်စိမ်း ၁စည်း
100 ks
ချဉ်ပေါင်ခါး 1စည်း
300 ks
ကုဆိုင် ၅ကျပ်သား
400 ks
ပျဉ်တော်သိမ် ၁စည်း
100 ks
တရုတ်နံနံ 1bundle
200 ks