အလုပ်လုပ်နေသည်...

လူကြီးမင်း၏ စျေးဝယ်ခြင်းတွင် ပစ္စည်းမရှိသေးပါ