#စျေးခြင်း

အိမ်ရှင်မတွေ နေ့စဥ်လိုအပ်တဲ့ အသားငါ၊​ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဖုန်းထဲကနေပဲ​ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်အောင် Zay Chin ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။

#စျေးခြင်း

အိမ်ရှင်မတွေ နေ့စဥ်လိုအပ်တဲ့ အသားငါ၊​ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဖုန်းထဲကနေပဲ​ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်အောင် Zay Chin ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။