အပတ်စဥ်လျှော့စျေးများ
အားလုံးကြည့်ရန်
Knorr Chicken Seasoning Powder 1kg
ခနောကြက်သားမှုန့် 1kg
5500 ks
4700 ks
E-LAN Detergent Powder Purescent 2.5kg
ELan အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့် 2.5kg
8200 ks
7000 ks
E-LAN Ultra Detergent Powder 2.7kg
ELAN အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့် 2.7kg
7600 ks
6500 ks
Family Care Hand Wash Anti Bacterial Healthy Touch 500ml
Family Care လက်ဆေးဆပ်ပြာဆီ 500ml
2400 ks
2050 ks
dpop
Vito Plain Soy Milk 125ML*6pcs
Vito Plain Soy Milk 125ML*6pcs
1500 ks
1200 ks
Vito Strawberry  Soy Milk 125ml*6pcs
Vito Strawberry Soy Milk 125ml*6pcs
1500 ks
1200 ks
Vito Chocolate Soy Milk 125ml*6pcs
Vito Chocolate Soy Milk 125ml*6pcs
1500 ks
1200 ks
Vito Plain Soy Milk 180ML*4pcs
Vito Plain Soy Milk 180ML*4pcs
1500 ks
Vito Chocolate Soy Milk 180ML*4pcs
Vito Chocolate Soy Milk 180ML*4pcs
1500 ks
Vito Chocolate Soy Milk 180ML
Vito Chocolate Soy Milk 180ML
350 ks
Vito Strawberry Soy Milk 180ML*4pcs
Vito Strawberry Soy Milk 180ML*4pcs
1500 ks
Vito Plain Soy Milk 180ML
Vito Plain Soy Milk 180ML
350 ks
ကြက်သားအမျိုးမျိုး
အားလုံးကြည့်ရန်
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
3000 ks
Brand's Essence of Chicken Light Aroma 42ml*6
Brand's Essence of Chicken Light Aroma 42ml*6
11700 ks
Brand's Birds Nest (Rock Sugar) 42ml*6
Brand's ငှက်သိုက် (Rock Sugar) 42ml*6
35000 ks
Brand's Veta Prune Essence Concentrate Plus 42ml*6pcs
Brand's Veta Prune Essence Concentrate Plus 42ml*6pcs
11700 ks
Brand's Veta Berry Essence Concentrate 42ml*6pcs
Brand's Veta Berry Essence Concentrate 42ml*6pcs
11700 ks
Brand's Essence Of Chicken 70ml*6
Brand's Essence Of Chicken 70ml*6
17700 ks
Brand's Birds Nest Sugar Free 70ml*6
Brand's Bird's Nest Sugar Free 70ml*6 + Gift Free ( Luminance Plate )
53000 ks
Brand's Bird's Nest Sugar Free 42ml*6
Brand's Bird's ငှက်သိုက် Sugar Free 42ml*6
35000 ks
Brand's Bird's Nest (Rock Sugar) 70ml*6
Brand's ငှက်သိုက် (Rock Sugar) 70ml*6
53000 ks
Brand's Essence Of Chicken 70ml*6
Brand's Essence ကြက်ပေါင်းရည် 70ml*6
17700 ks
Brand's Bird Nest Rock Sugar with Sakura 42 ml*6
Brand's Bird Nest Rock Sugar with Sakura 42 ml*6
38700 ks
Asia Delight Lychee Pomegranate 250 ml ( 6pcs)
Asia Delight Lychee Pomegranate 250 ml ( 6pcs)
2200 ks
Asia Delight Orange Pomegranate 250 ml ( 6pcs)
Asia Delight Orange Pomegranate 250 ml ( 6pcs)
2200 ks