အပတ်စဥ်လျှော့စျေးများ
အားလုံးကြည့်ရန်
အပတ်စဉ် အသားငါး အထူးလျော့စျေး
အားလုံးကြည့်ရန်
Chicken Skin 0.3viss
ကြက်အရေခွံ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
2000 ks
1800 ks
Octopus (Small) 0.2viss
ရေဘဝဲ (အသေး) ၂၀ကျပ်သား
4500 ks
3900 ks
Mackerel Fish Cake 0.2viss
ငါးကွန်းရှပ် ခြစ် ၂၀ကျပ်သား
4300 ks
3800 ks
Mutton Yin Nuu Yoe  0.3viss
ဆိတ်ရင်နူးရိုး (၃၀) ကျပ်သား
5300 ks
4300 ks
ရာသီစာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သီးနှံများ
အားလုံးကြည့်ရန်
Arrowroot 0.3viss
အာတာလွတ်ဥ (၃၀ ကျပ်သား)
600 ks
Salak Fruit 0.3viss
ရေငန်သီး ၃၀ကျပ်သား
6000 ks
Sweet Potato Yellow 0.3 viss
ကန်စွန်းဥဝါ ၃၀ကျပ်သား
600 ks
Sweet Potato Yellow 0.3 viss
ကန်စွန်းဥဝါ ၃၀ကျပ်သား
600 ks
Persimmon Fruit
တည်သီး
1800 ks
Sweet Orange 0.3viss
သကြားလိမ္မော် ၃၀ကျပ်သား
2200 ks
Shwe Orange (Thai) 5pcs
ရွှေလိမ္မော် (ယိုးဒယား) 5pcs
3000 ks
Gea Beam roots 0.30viss
ပဲမြစ် ၃၀ကျပ်သား
650 ks
Gea Beam roots 0.30viss
ပဲမြစ် ၃၀ကျပ်သား
650 ks
Big Plum  Apple 5pcs
ဇီးပန်းသီး 5pcs
1250 ks
ကြက်သားအမျိုးမျိုး
အားလုံးကြည့်ရန်
Chicken Striped Sliced Spicy Stick 200g
ကြက်သားချောင်းအစပ် အရသာ 200g
3000 ks
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks
ငါး၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား
အားလုံးကြည့်ရန်
Zay Chin ရဲ့ ဖန်တီးမှု
အားလုံးကြည့်ရန်
Homemade Chicken Meat Balls 200g
ကြက်ကြေးအိုးလုံး 200g
2500 ks
Homemade Pork Meat Balls 200g
၀က်ကြေးအိုးလုံး 200g
3800 ks
Chicken Striped Sliced Spicy Stick 200g
ကြက်သားချောင်းအစပ် အရသာ 200g
3000 ks
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks
Hotpot Pork Neck Sliced 300g
ဝက်ဂုတ် အသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်
4700 ks