အပတ်စဥ်လျှော့စျေးများ
အားလုံးကြည့်ရန်
အပတ်စဉ် အသားငါး အထူးလျော့စျေး
အားလုံးကြည့်ရန်
ရာသီစာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သီးနှံများ
အားလုံးကြည့်ရန်
djenkol 5 pcs
ဒညင်းသီး ၅ လုံး
300 ks
Buremese Carrot 0.2viss
ဗမာဥနီ ၂၀ကျပ်သား
500 ks
Marla Raddish 0.45-0.50viss
မာလာဥဖြူ ၄၅-၅၀ကျပ်သား
3100 ks
Sein Thalone Mango 1pcs
စိန်တလုံးသရက်သီး
1100 ks
ကြက်သားအမျိုးမျိုး
အားလုံးကြည့်ရန်
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks
ငါး၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား
အားလုံးကြည့်ရန်
Zay Chin ရဲ့ ဖန်တီးမှု
အားလုံးကြည့်ရန်
Homemade Chicken Meat Balls 200g
ကြက်ကြေးအိုးလုံး 200g
3000 ks
Homemade Pork Meat Balls 200g
၀က်ကြေးအိုးလုံး 200g
3950 ks
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks
Hotpot Pork Neck Sliced 300g
ဝက်ဂုတ် အသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်
4700 ks